Vol.183靓丽美女冷不丁私房白色蕾丝睡衣秀完美身材诱惑[40P]_冷不丁_模范学院

Vol.183靓丽美女冷不丁私房白色蕾丝睡衣秀完美身材诱惑[40P]_冷不丁_模范学院

夫杜仲不炒则湿,何反宜于治湿。然而君火之衰,非心之故,仍肾之故也。

∶识得阴阳之颠倒,寒热之异同,始可用药立方,以名神医也。 余曰∶此权宜之法,以试虫之有无也。

犀角地黄汤所以治肺经之火也,犀角引地黄以至于肺,而升麻亦能引地黄以至于肺也。不知肾水非相火不能生,而肾火非相火不能引。

人一身之中,五脏六腑,无非火气,然非水气之溺满,乃又成焦腹体矣。暂用之以引雷火,则火下归于肾脏。

此余之所以宁用彼,而不用此也。所以,存防己而仍存。

入手足肺、胆二经。此不善用葛根之故也。

Leave a Reply